Activitate

Structura organizatorică eficientă asigură fluxul necesar de circulație a cunoștintelor în relația cu activitățile de producție și servicii pentru transferul și valorificarea rezultatelor activității de cercetare și inovare. Derulând, de la înființare, peste 200 de proiecte de cercetare naționale și internaționale, compania investește continuu în perfecționarea competențelor științifice și în modernizarea bazei materiale necesare cercetării medicamentului, pentru obținerea de compuși bioactivi naturali, biofarmaceutice și biodermatocosmetice. În acest sens, compania valorifică activitățile de cercetare generatoare de brevete și rezultate cu potențial inovativ, fiind implicată în a răspunde atât tendințelor științifice actuale, cât și cerințelor de piață din România și din străinătate, prin dezvoltarea de biotehnologii și obtinerea de medicamente cu eficacitate crescută și toxicitate redusă sau în domeniul siguranței consumatorului – prin evaluarea calității produselor vegetale din punct de vedere al contaminanților.

În cadrul companiei, cercetările farmaceutice includ elaborarea și optimizarea de tehnologii de prelucrare a materiei prime vegetale sau animale, caracterizarea fizico-chimică și microbiologică a principiilor active, secvențierea calitativă și cantitativă a claselor de compuși, elaborarea și testarea de modele in vitro. Acestea sunt realizate în Biotehnos prin metode de înaltă performanță, dintre care menționăm cuplarea tehnicilor de cromatografie lichida cu spectrometria de masă, ce permite efectuarea unui screening complex de identificare și dozare la nivel de urme a moleculelor farmaceutic active izolate din matrici complexe (amestecuri multicomponente – fluide și țesuturi biologice, soluții extrase din produse biologice etc). De asemenea, compușii biofarmaceutici sunt caracterizați din punct de vedere al impurităților, solvenților reziduali și contaminanților cu potențial toxic de tipul pesticidelor și metalelor grele, prin utilizarea unor sisteme specifice de detecție și identificare/comparare pe baza librăriilor particularizate de spectre și utilizarea de etaloane/standarde.

Produsele parcurg un algoritm inovativ de testare a acțiunii specifice la nivel celular, molecular si enzimatic pentru determinarea in vitro a profilului eficacitate/ toxicitate utilizând linii standardizate sau culturi primare funcție de ținta terapeutică. Sunt implicate tehnici complementare de citometrie în flux, analiză qPCR, imagistică și dinamică celulară, modulări grupuri structurale enzimatice, semnalizare-factori de creștere și control, cascade intra și interceluare, interacțiuni moleculare-celulare cu impact în metabolismul particularizat celular și sistemic. Principiile active cu acțiune biologică țintă dovedită sunt supuse unor studii de formulare și condiționare farmaceutică, prin teste de dizolvare și cedare de substanță activă din forma farmaceutică propusă. Biotehnos a implementat o metodologie de actualitate în cercetarea farmaceutică reprezentată de testarea prin sistemul de difuziune verticală („celula Franz”). Acesta permite determinarea eliberării principiilor active și a gradului de penetrabilitate din forma condiționată astfel încât, pornind de la dozele minime eficace in vitro, se poate estima doza optimă in vivo a produsului. Dezvoltarea produselor farmaceutice include ansamblu de metode LC-MS pentru efectuarea unor studii de biodisponibilitate privind adsorbția, distribuția, metabolizarea și excreția moleculelor farmaceutice, precum și evaluarea profilului toxicocinetic al acestora.