Activitate

Derulând, de la înființare, peste 200 de proiecte de cercetare naționale și internaționale, compania investește continuu în perfecționarea competențelor științifice și în modernizarea bazei materiale necesare cercetării medicamentului, pentru obținerea de compuși bioactivi, biofarmaceutice și biodermatocosmetice.

În acest sens, compania valorifică activitățile de cercetare generatoare de brevete și rezultate cu potențial inovativ, fiind implicată în a răspunde atât tendințelor științifice actuale, cât și cerințelor de piață din România și din străinătate. Acestea se concretizeaza in dezvoltarea de:

  • cercetari avansate cu aplicabilitate in biotehnologii, stiinte medicale si biologice, farmaceutica si cosmetica si industria alimentara
  • tehnologii originale pentru obtinerea de medicamente cu eficacitate crescută și toxicitate redusă,
  • metodica, tehnici si metodologii de caracterizare si testare de materii prime, intermediari si produse
  • evaluarea calității produselor vegetale privind reziduurile toxice pentru respectarea siguranței consumatorului

În cadrul companiei, activitatea de cercetare include elaborarea și optimizarea de tehnologii de prelucrare a materiei prime vegetale si animala, caracterizarea fizico-chimică și microbiologică a principiilor active, secvențierea calitativă și cantitativă a claselor de compuși, elaborarea și testarea de modele experimentale in vitro. Acestea sunt realizate în Biotehnos prin metode de înaltă performanță, spre exemplu tehnicile de cromatografie in faza lichida si gazoasa cuplata cu spectrometria de masă, ce permite efectuarea unui screening complex de identificare și dozare la nivel de urme a moleculelor farmaceutic active izolate din matrici complexe (amestecuri multicomponente – fluide și țesuturi biologice, soluții extrase din produse biologice etc). De asemenea, compușii biofarmaceutici sunt caracterizați din punct de vedere al impurităților, solvenților reziduali și contaminanților cu potențial toxic, de tipul pesticidelor și metalelor grele, prin utilizarea unor sisteme specifice de detecție. Studiile analitice pentru identificarea si dozarea de compusi se realizeaza  pe baza librăriilor particularizate de spectre și utilizarea de etaloane / standarde.

Produsele parcurg un algoritm inovativ de testare a acțiunii specifice la nivel celular, molecular si enzimatic pentru determinarea in vitro a profilului eficacitate/ toxicitate utilizând linii standardizate sau culturi primare funcție de ținta terapeutică. Sunt implicate tehnici complementare de citometrie în flux, analiză qPCR, imagistică și dinamică celulară, tehnici electroforetice, analize enzimatice. Sunt urmarite efecte ale compusilor si biocomplexelor structurale in modulări de procese enzimatice, semnalizare-factori de creștere și control, cascade intra și interceluare, interacțiuni moleculare-celulare cu impact în metabolismul particularizat celular și sistemic. Principiile active cu acțiune biologică țintă dovedită sunt supuse unor studii de formulare și condiționare farmaceutică, prin teste de dizolvare și cedare de substanță activă din forma farmaceutică propusă.

Biotehnos a implementat o metodologie de actualitate în cercetarea farmaceutică reprezentată de testarea printr-un sistem de difuzie verticală ce permite determinarea gradului de penetrabilitate si eliberarea principiilor active din forma condiționată, fiind posibila o corelare a dozelor minime eficace in vitroin vivo a produsului.

Dezvoltarea produselor farmaceutice include de asemenea si un ansamblu de metode LC-MS pentru efectuarea de studii de biodisponibilitate privind adsorbția, distribuția, metabolizarea și excreția moleculelor farmaceutice, precum și evaluarea profilului toxicocinetic al acestora.

Structura organizatorică eficientă asigură fluxul necesar de circulație a cunoștintelor în relația cu activitățile de producție și servicii pentru transferul și valorificarea rezultatelor activității de cercetare și inovare.