Realizarile Noastre

Biotehnos are competența științifică și tehnologică avansată și potential uman înalt calificat, bine proporționat pe întreg ciclul activităților:

  • de cercetare,
  • dezvoltare tehnologică,
  • transfer de tehnologie,
  • tehnologia informației,
  • asigurarea și controlul calității,
  • producție,
  • aprovizionare, depozitare, distribuție,
  • financiar-contabil,
  • comercial-marketing.

În ultimii 10 ani, Biotehnos a participat an de an la Programul Național de Cercetare al României prin proiecte câștigate la competițiile organizate în domeniu, contribuind totodată la Programe internaționale și din fonduri europene prin realizarea de proiecte de cercetare, inovare si transfer tehnologic. Astfel, infrastructura de cercetare a firmei s-a îmbogațit considerabil, a crescut potențialul științific și metodologic, permițându-ne participarea ca partener cu expertiză în proiecte internaționale.

Principalul produs al Biotehnos este un medicament original, denumit ALFLUTOP, o solutie injectabila preparată din extract de peste marin mărunt, care are la baza un brevet de invenție – rezultat al cercetărilor proprii.

Biotehnos este producătorul substanței farmaceutic active a medicamentului ALFLUTOP și a încheiat un contract de fabricație parțială pentru operația de înfiolare cu o companie farmaceutică cu tradiție în România- compania Zentiva, în prezent parte a grupului international SANOFI.

Biotehnos își distribuie produsele în România, Rusia, Belarus, Kazahstan, Kargastan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Armenia, Moldova, Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Mongolia.
Sistemul de Calitate aferent fluxurilor de producție este certificat BPF (Buna Practică de Fabricație) din anul 2005 și respectă prevederile Directivei europene 2003/94/CE.
Compania a ales să implementeze și Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2008 pentru a asigura calitatea tuturor proceselor și activităților care au loc în companie; în decembrie 2008 s-a obținut și certificarea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005, astfel încât dezvoltarea companiei să fie una bazată pe respectarea mediului și pe gestionarea cât mai eficientă a tuturor resurselor disponible. În prezent Biotehnos este în curs de implementare a sistemului de management al riscurilor, conform standardului SR ISO 31000:2010 și integrarea acestui sistem cu celelalte sisteme de management (calitate, mediu, securitatea muncii, etc).

Biotehnos deține și un Laborator Independent de Control al Calității Medicamentului, autorizat la nivelul Uniunii Europene, prin care colaborează cu societăți care dezvoltă produse noi sau care doresc să pună pe piața comunitară medicamente care vin din afara acesteia (analize fizico-chimice, microbiologice și biologice); ultima acreditare obținută este conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru controlul pesticidelor.

Datorită modului în care de-a lungul anilor conducerea companiei împreuna cu întreg colectivul au înțeles să iși îndeplinească obligațiile care îi revin față de autoritățile statului, față de furnizori, clienți, pacienți, bănci partenere și colaboratori, în anul 2015, pentru prima dată, Biotehnos a fost nominalizată ,,Strongest in Romania 2015” alături de alte 4% din companiile înregistrate în România – o dovadă în plus a seriozității, stabilității și solidității companiei noastre (criteriile de selecție avute în vedere fiind: veniturile, profitul, lichiditățile, cota de capital, numărul de angajați, lipsa datoriilor către stat sau contractori).
Biotehnos înțelege să participe activ la efortul colectiv de a construi o societate mai bună și de aceea s-a implicat constant în sponsorizarea activităților caritabile, a Congreselor și Conferintelor Naționale, în dotarea cu aparatură medicală a spitalelor care au avut nevoie, în repararea și dotarea școlilor și a lăcașurilor de cult.